Gearchiveerd bericht

Doe mee met de "Osnabrück Vredeszang"

Vredesdag op 25 oktober met "Osnabrück Vredeszang"

Vredesdag op 25 oktober: Doe mee aan het "Osnabrückse Vredeszingen".

Wat een bevrijding! Toen de Vrede van Westfalen op 25 oktober 1648 vanaf de trappen van het stadhuis van Osnabrück werd afgekondigd, zongen de mensen spontaan de lof ervan op het marktplein. Op de 375ste verjaardag eren de stad Osnabrück en de Duitse Koorvereniging deze gebeurtenis met het "Osnabrücker Vredeszingen". Alle koren en zangliefhebbers worden uitgenodigd om op woensdag 25 oktober om 16.30 uur oude en nieuwe vredesliederen te zingen onder muzikale leiding van Michael Schmoll en samen met internationale jeugdkoren op het marktplein voor het historische stadhuis.

Een van de initiatiefnemers en beschermheer van het project is voormalig bondspresident Christian Wulff. "Toen en nu creëert samen zingen een gevoel van saamhorigheid, wat vooral belangrijk is in moeilijke tijden. Bij het Osnabrücker Vredeszingen brengen we mensen van verschillende leeftijden en naties muzikaal samen om het Vredesverdrag van Westfalen, de bepalende gebeurtenis in de geschiedenis van de stad, ook emotioneel in herinnering te brengen," zegt de voorzitter van de Duitse koorvereniging en ereburger van de stad Osnabrück.

De vredeszang zal ongeveer een uur duren. Er zullen onder andere Mozarts canon "Dona nobis pacem", het Osnabrücker Vredeskoraal en andere vredesliederen gezongen worden. De zangers kunnen zich voorbereiden met een digitaal koorboekje: Alle liederen worden ter oefening aangeboden als bladmuziek en audiobestanden die gratis te downloaden zijn op www.osnabrueck.de/friedenssingen. Op deze site staan ook data voor open repetities waar geïnteresseerden met professionele ondersteuning de liederen kunnen instuderen.

De vredeszang wordt aangevuld met verschillende ontmoetings- en participatie-evenementen waar de zangers en ensembles ook bij betrokken zijn. Op Vredesdag organiseren koren uit de regio ontmoetingsconcerten op openbare plaatsen in de stad. Geïnteresseerde koren kunnen voorstellen voor ontmoetingsconcerten indienen via een contactformulier op de website. Ook op 25 oktober zal de "SingBus" van het Duitse Koor Jeugd een open zangprogramma aanbieden voor kinderdagverblijven op het plein voor de kathedraal. Hier kunnen de kinderen hun stem, meerstemmigheid en ritme ontdekken in een zang- en ringtentoonstelling en de muzikale beginselen leren kennen.

Van 21 tot 26 oktober zullen kinder-, jeugd- en studentenkoren uit Angers en Greifswald, beide zustersteden van Osnabrück, en uit Stockholm ook te gast zijn in de Vredesstad. De focus van de ontmoetingen met het Osnabrücker Jugendkoor en andere koren uit de regio ligt op het leren kennen van elkaar door samen muziek te maken, de stad te verkennen en zich bezig te houden met actuele thema's als oorlog en vrede, democratie en de Europese gedachte. Natuurlijk worden er ook gezamenlijke concerten gegeven.

"In het jubileumprogramma '375 jaar Vrede van Westfalen' hebben de historische gebeurtenissen een speciale betekenis, zoals onlangs het zeer goed bezochte culturele programma over de Osnabrücker Handshake," zegt Katharina Pötter, burgemeester van Osnabrück. "Met het Vredeszingen hebben we voor de afsluiting van het jubileumjaar nog een unieke vorm met historische relevantie gecreëerd, die mensen samenbrengt en hen laat delen in de Vrede van Westfalen."

Gearchiveerd bericht: Dit bericht is gearchiveerd voor onderzoeksdoeleinden. Houd er rekening mee dat evenementen, aankondigingen, data en activiteiten van mensen die in deze tekst worden genoemd, mogelijk niet langer geldig zijn. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor misverstanden of verkeerde interpretaties uit.

Weitere Artikel

Geen nieuws beschikbaar.