Contact- en toegankelijkheidsverklaring

Op deze pagina vindt u contactmogelijkheden en een toegankelijkheidsverklaring.

In de toegankelijkheidsverklaring beschrijven wij wat wij tot nu toe hebben geïmplementeerd en wat wij in de toekomst zullen implementeren.


Contact voor toegankelijkheid

Hebt u een probleem of een fout gevonden in verband met de toegankelijkheid van onze pagina's? Stuur een e-mail naar ornoSpam@osnabruecknoSpam.de.


Verklaring over toegankelijkheid

Status van de verklaring: 1 juni 2022

Informatie over de toegankelijkheid van deze webpagina's in overeenstemming met § 9b NBGG alsmede over gerelateerde contactmogelijkheden.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor www.osnabrueck.de en de volgende subpagina's:

Deze webpagina's voldoen grotendeels aan de eisen van de geharmoniseerde Europese norm EN 301 549 V2.1.2 (08-2018).

Niet-toegankelijke inhoud:

  • Video's
  • Geodata
  • Invulbare PDF-documenten
  • iFrames

De vermelde inhoud is niet toegankelijk om de volgende redenen:

  • De video's op bovenstaande pagina's zijn over het algemeen niet ondertiteld of in gebarentaal. De video's dienen als aanvulling op de andere inhoud op deze websites. In de regel is de informatie in de video's daarom ook in een andere vorm beschikbaar. Toekomstige video's zullen worden aangevuld met teksten die kunnen worden voorgelezen.
  • Geodatatoepassingen kunnen door hun aard niet worden weergegeven voor blinden.
  • Vanwege het grote aantal PDF-documenten kunnen deze achteraf niet worden geherprogrammeerd om drempelvrij te zijn. Toekomstige PDF-bestanden zullen toegankelijk worden gemaakt.
  • Niet alle inhoud kan rechtstreeks op www.osnabrueck.de worden aangemaakt, maar moet via iFrames worden weergegeven.

Totstandkoming van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 1 juni 2022. Ze is gebaseerd op een beoordeling door ernstig slechtziende en blinde gebruikers die deze websites hebben getest.

Feedback en contactgegevens

U kunt de volgende contactpersoon gebruiken om tekortkomingen in de naleving van de toegankelijkheidsverklaring te melden:

Eenheid Communicatie van de burgemeester, afdeling Communicatie en Raad.

Gerhard Meyering Bierstraße 28 49074 Osnabrück Telefoon: 0541 323-4558 E-mail: meyeringnoSpam@osnabruecknoSpam.de

Bemiddelingsprocedure

Als u geen bevredigend antwoord krijgt van de bovenstaande contactmogelijkheid, kunt u zich wenden tot de bemiddelingscommissie, die is ingesteld bij de staatscommissaris voor personen met een handicap in Nedersaksen, om een bemiddelingsprocedure te starten op grond van de wet inzake gelijke behandeling van personen met een handicap in Nedersaksen (NBGG).

De bemiddelingscommissie heeft volgens § 9 d NBGG tot taak geschillen te beslechten tussen personen met een handicap en overheidsinstanties van Nedersaksen op het gebied van toegankelijkheid in IT. De bemiddelingsprocedure is gratis. U hoeft geen juridisch adviseur in te schakelen.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de bemiddelingscommissie op:

Telefoon: 0511 120-4010 E-mail: schlichtungsstellenoSpam@ms.niedersachsennoSpam.de

Opmerking over mogelijke wijzigingen op korte termijn

Informeer op de homepages of direct in de respectievelijke huizen naar de actuele openingstijden en evenementen, prijzen, annuleringen enz. Deze informatie kan op korte termijn veranderen!