Afdruk

www.osnabrueck.de is de officiële website van de stad Osnabrück. Hieronder vindt u informatie over de verantwoordelijkheid voor de inhoud en contactgegevens.

Uitgever

Marketing Osnabrück GmbH Alexander Illenseer

Directie Schlosswall 1 -9 D-49074 Osnabrück

Telefoon: 0541 323-4900, Fax: 0541 323-15 4900

Het centrale e-mailadres* van de redactie is: willkommennoSpam@marketingosnabruecknoSpam.de

Geregistreerd bij: Kantongerecht Osnabrück, HRB 0200

Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens § 27 a Umsatzsteuergesetz:

BTW-ID: DE 117 646 521

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 10 lid 3 Mediendienste-Staatsvertrag [MDStV]: Alexander Illenseer

Perscontact:

Marketing Osnabrück GmbH Susanne Schoon Telefoon: 0541 323-3514 E-mail*: s.schoonnoSpam@marketingosnabruecknoSpam.de *Let op onze verklaring inzake gegevensbescherming.

Verantwoordelijk voor de inhoud van het gebied:

Geo-informatiesystemen:

Afdeling Geodata en Transportsystemen Geodatadienst Dominikanerkloster Hasemauer 1 49074 Osnabrück Dirk Ohde Telefoon: 0541 323-4257 https://geo.osnabrueck.de

Internet Providing:

PlusServer GmbH Hohenzollernring 72 50672 Keulen Duitsland

Huber Media GmbH Gaberlplatz 5 93462 Lam Duitsland

Aansprakelijkheid voor links naar websites van derden:

De gepubliceerde links worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderzocht en samengesteld. Marketing Osnabrück GmbH heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's en neemt de inhoud ervan niet over als de hare. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en voor schade die uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie voortvloeit, is uitsluitend de aanbieder van de website waarnaar wordt verwezen, aansprakelijk. De aansprakelijkheid van degene die slechts via een link naar de publicatie verwijst, is uitgesloten. Marketing Osnabrück GmbH is alleen verantwoordelijk voor externe verwijzingen als zij daarvan positieve kennis heeft, d.w.z. ook voor eventuele illegale of criminele inhoud, en het technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik ervan te verhinderen.

Actualisering en aansprakelijkheid:

Marketing Osnabrück GmbH stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle informatie en gegevens op haar website correct en actueel zijn. Elke aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens is echter uitgesloten. In geen geval wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de opgevraagde informatie. Marketing Osnabrück GmbH behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen in de verstrekte informatie of gegevens aan te brengen.

Verantwoordelijke partijen:

De inhoud van het aanbod wordt gecoördineerd door Marketing Osnabrück GmbH. Verder zijn er talrijke instellingen bij betrokken.

Copyright:

De lay-out van de homepage, de gebruikte foto's en grafieken en de verzameling van bijdragen zijn auteursrechtelijk beschermd. De pagina's mogen alleen voor privégebruik worden gereproduceerd, er mogen geen wijzigingen worden aangebracht en kopieën mogen niet worden verspreid of gebruikt voor openbare reproductie. De reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, delen van teksten of afbeeldingen, vereist de voorafgaande toestemming van Marketing Osnabrück GmbH.

Toegang volgens § 3a van de wet op de administratieve procedure (VwVfG):

De gemeente Osnabrück biedt u mogelijkheden voor elektronische communicatie. Op het gebied van administratieve procedures geldt voor elektronische communicatie § 3 a VwVfG. Volgens dit artikel is de verzending van elektronische documenten toegestaan, indien de ontvanger toegang heeft geopend.

De gemeente Osnabrück verleent hierbij beperkte toegang volgens de volgende voorwaarden voor elektronische communicatie.

Online handel:

Vanaf 9 januari 2016 moeten geschillen tussen consumenten en ondernemers in verband met online koopovereenkomsten worden beslecht via het online platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform). Het platform wordt ter beschikking gesteld door de EU-Commissie en is te vinden op de link: ec.europa.eu/consumers/odr.

Ongevraagde manuscripten:

Voor ongevraagde manuscripten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In principe hebben manuscripten geen recht op publicatie. De redactie behoudt zich het recht voor teksten te herzien en in te korten. De redactie gaat ervan uit dat ingezonden foto's en afbeeldingen vrij zijn van rechten van derden en geen inbreuk maken op auteursrechten of persoonlijke rechten van derden. De juridische verantwoordelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij de inzender.

Sociale netwerken:

Sociale netwerken zijn in sommige gevallen bekritiseerd vanwege onvoldoende gegevensbescherming. Hier vindt u informatie over gegevensbescherming en de algemene voorwaarden. Marketing Osnabrück GmbH is niet verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming. Foto's, tenzij anders vermeld: © Marketing Osnabrück GmbH. De onderstaande sociale media worden door Marketing Osnabrück GmbH ondersteund en onderhouden.

Foto's en copyright:

De foto's en afbeeldingen komen uit het beeldarchief van Marketing Osnabrück GmbH, Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH of de pool van de afdelingen van de stad Osnabrück.

Opmerking over mogelijke wijzigingen op korte termijn

Informeer op de homepages of direct in de respectievelijke huizen naar de actuele openingstijden en evenementen, prijzen, annuleringen enz. Deze informatie kan op korte termijn veranderen!