Welkom bij het Literatuurbureau West-Nedersaksen

Een overzicht van onze diverse activiteiten en evenementen

Als literatuurhuis voor Osnabrück en het westen van Nedersaksen is het ons doel het beleven van spannende hedendaagse literatuur in de stad en de regio mogelijk te maken. Want literatuur betekent niet alleen lezen, maar ook uitwisseling, gesprek, ontmoeting - hetzij met de auteurs, de kunstenaars of met elkaar als publiek. Ons begrip van literatuur is een open begrip, zoals ook blijkt uit het brede scala aan hedendaagse teksten. Literatuur betovert, fascineert, onderwijst; zij kan maatschappelijke debatten stimuleren, andere werelden en ervaringen tot leven brengen, emotioneel raken.

Het Literatuurbureau wil ook zeer uiteenlopende benaderingen mogelijk maken door de verschillende esthetieken van zijn evenementen. Door samenwerking met artistieke partners uit alle domeinen worden naast lezingen ook interactieve formats en verbanden tussen literatuur en muziek, beweging, beeldende kunst of wetenschap gecreëerd. Door zijn netwerk treedt het Literatuurbureau niet alleen op in zijn hoofdkwartier, het historische Ledenhof, maar gebruikt en ontdekt het ook sfeervolle locaties in de stad en de regio, telkens precies afgestemd op de respectieve artistieke vorm. Door uitwisseling met scholen, de universiteit, andere onderwijsinstellingen en alle jeugdinstellingen van de stad willen wij de literatuur vooral voor een jong publiek toegankelijk maken.

De evenementen van het Literaturbüro Westniedersachsen richten zich onder andere op de presentatie van jonge auteurs, die het publiek op deze exclusieve manier kan ontdekken. Wij willen mensen ook aanmoedigen om de wereld via de literatuur te ontdekken. Als vredesstad maakt Osnabrück deel uit van een wereldwijd netwerk, wat duidelijk wordt door de laureaten van de Erich Maria Remarque Vredesprijs zoals Ngũgĩ wa Thiong'o, Aslı Erdoğan, Henning Mankell, Jurij Andruchowytsch of Svetlana Alexijewitsch. Het Literatuurbureau wil deze meerstemmigheid en meertaligheid tastbaar maken. Naast romans zal ook speciale aandacht worden besteed aan poëzie en digitale vormen van literatuur.

Verder is het Literatuurbureau een contact- en netwerkorganisatie voor auteurs uit de regio. Het organiseert workshops en auteursbijeenkomsten en adviseert literaire organisatoren.

Nieuwsgierig geworden? Krijg een indruk van al onze activiteiten, trajecten en doelstellingen in onze video.

Serie evenementen

LiteraTour Noord

De leestour voor de "Prijs van de LiteraTour Noord" is een uniek project van Noord-Duitse culturele instellingen, boekhandels, universiteiten en de Stichting VGH. Samen nodigen zij vijf Duitstalige auteurs uit om hun actuele boeken te presenteren. Bij het bepalen van de prijs houdt de jury vervolgens ook rekening met de stemmen die het publiek tijdens de leestour uitbrengt. De lezingen worden gemodereerd door literatuurwetenschappers die regelmatig begeleidende evenementen aan hun universiteiten aanbieden. De Stichting VGH sponsort de LiteraTour Nord sinds 2006 en schenkt niet alleen de prijs van 15.000 euro, maar waarborgt door haar partnerschap ook het voortbestaan van het in 1992 opgerichte literatuurproject. In Osnabrück wordt de LiteraTour Nord georganiseerd door het Literaturbüro Westniedersachsen en boekhandel Zur Heide in samenwerking met het Instituut voor Duitse Studies van de Universiteit van Osnabrück.

Leer waar we vandaan komen

Hanjo Kesting, sinds jaar en dag hoofd van de afdeling "Cultuurwoord" bij de NDR, nodigt bezoekers uit om (opnieuw) kennis te maken met de "grondgeschriften". Samen met de verhalen uit de Bijbel vormen de geschriften uit de Griekse en Romeinse oudheid de centrale basis van onze literaire cultuur, ja van de culturele traditie in het algemeen. Toch mag niet worden vergeten dat het erfgoed van de oudheid aan belang heeft ingeboet. De vaak aangehaalde onderwijscanon, de geschriften uit de Oudheid en de grote teksten uit de Middeleeuwen, de Renaissance en de moderne tijd zijn voor de meeste lezers vandaag vreemd. Hanjo Kesting bevraagt deze oude teksten opnieuw, en slaagt erin ze levendig en spannend te maken, om ons nieuwsgierig te maken. Kesting leidt ons met commentaar door de gebeurtenissen. De teksten moeten ook voor zichzelf spreken, tot leven gebracht door gerenommeerde acteurs en actrices. De serie "Leren waar we vandaan komen. Basisgeschriften van de Europese cultuur" is oorspronkelijk een initiatief van de Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. In Osnabrück wordt ze georganiseerd door de stad Osnabrück en het Literaturbüro Westniedersachsen met de vriendelijke steun van de Friedel & Gisela Bohnenkamp Foundation.

Boeken- en leesweken

De jaarlijkse "Osnabrücker boeken- en voorleesweken voor kinderen" in samenwerking met de Stadsbibliotheek en de wijkcentra - met een wisselend thema-motto: van "echt geweldig!" (klassiekers) naar "echt hip!" (tijdgeest) tot "echt sportief!" (WK-jaar) - zijn een vaste waarde geworden in het aanbod van literaire evenementen voor kinderen in Osnabrück.

Net als bij de jaarlijkse projectdag "School ontmoet literatuur" in het district Osnabrück worden alle soorten scholen erbij betrokken.

Opmerking over mogelijke wijzigingen op korte termijn

Informeer op de homepages of direct in de respectievelijke huizen naar de actuele openingstijden en evenementen, prijzen, annuleringen enz. Deze informatie kan op korte termijn veranderen!