Kasteel Osnabrück

Burchten/kastelen, Bezienswaardig
De voormalige residentie van de Osnabrücker prinsbisschop is nu gekenmerkt door het studentenleven.

Het paleis Osnabrück als residentie

 Aan het einde van de Dertigjarige Oorlog in 1648 werd bepaald dat Osnabrück voortaan afwisselend door een katholieke en een protestantse prins-bisschop bestuurd zou worden. In 1662 werd dit ambt overgenomen door de Lutherse Welf Ernst August zu Braunschweig-Lüneburg. Samen met zijn vrouw Sophie von der Pfalz woonde hij aanvankelijk in kasteel Iburg. Bij gebrek aan een geschikte woning in de stad werd dit de residentie van de prins-bisschoppen. Om recht te doen aan zijn wensen tot vertegenwoordiging en tegelijkertijd de pogingen tot zelfstandigheid van de stad Osnabrück te beperken, werd tussen 1667-1675 het prins-bisschoppelijk paleis aan de Neuer Graben in barokstijl gebouwd. Het vier verdiepingen tellende hoofdgebouw van het complex met vier vleugels had onder andere een huiskapel en een feestzaal. Het ontwerp van de baroktuin volgens de plannen van de beroemde tuinarchitect Martin Charbonnier was de bijzondere verantwoordelijkheid van de echtgenote van de prins-bisschop, die er haar in Frankrijk opgedane indrukken in verwerkte. Toen het echtpaar in 1679 de regering in Hannover overnam en vervolgens Osnabrück verliet, treurde Sophie om haar woonplaats: "Ik zal de tuin en het paleis in Osnabrück mijn hele leven missen. Mijn tuin, mijn bloemen, mijn huis, mijn meubels: ik vind dat ik deze genoegens ineens moet missen."
Het kasteel diende later nog als residentie voor de zoon van de vorige heersers,  Ernst August II, de eerste Britse koning uit het Huis Hannover, George I stierf hier in 1727. Daarna werd het kasteel niet meer als residentie gebruikt en dreigde het in verval te raken. Met de afschaffing van het oude rijk in 1803 verloor het kasteel zijn functie als prins-bisschoppelijke residentie en werd het voortaan gebruikt voor administratieve doeleinden.

Het kasteel van Osnabrück in het Derde Rijk

 In 1937/38 werd de westelijke vleugel van het kasteel uitgebreid voor gebruik door de Geheime Staatspolitie (Gestapo). Ze hadden er nu officiële kamers, gevangeniscellen, verhoor- en martelruimtes. Een deel van de kelder werd tijdens de oorlog gebruikt als schuilkelder en kreeg de voorkeur van de Gestapo voor haar "verzwaarde verhoren". Sinds 2001 is de "Gestapokeller im Osnabrücker Schloss e.V." in de bewaard gebleven gevangeniscellen ondergebracht. Na de Nacht van Gebroken Glas in november 1938 werden Joodse Osnabrückers in de kelders opgesloten voordat ze naar concentratiekamp Buchenwald werden gedeporteerd. Ook politieke gevangenen, andere joodse burgers en buitenlandse dwangarbeiders werden later aanvankelijk in de cellen vastgehouden. Een plaquette op de westelijke vleugel verwijst sinds 1995 naar de slachtoffers van de Gestapo in Osnabrück.
 

Het Osnabrück Paleis vandaag

 Het Osnabrück Paleis werd in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd door bombardementen, alleen de buitenmuren overleefden. In 1953 werd het gebouw herbouwd, en de paleistuin werd door Prof. Werner Lendholt in zijn oorspronkelijke omgeving opnieuw aangelegd.
Nadat aanvankelijk de Hogeschool het paleis gebruikte, werd het pand in 1973 geïntegreerd in de nieuwe Universiteit van Osnabrück, die sinds 1974 haar administratieve zetel in het paleis heeft. In het hoofdgebouw zijn ook de afdelingen Muziek/Musicologie en Protestantse Theologie gevestigd.
 

Galerie

  • Schloss Osnabrück

Adres & contact

Kasteel Osnabrück
Neuer Graben 29
49074 Osnabrück
Deutschland

Meer plaatsen

Opmerking over mogelijke wijzigingen op korte termijn

Informeer op de homepages of direct in de respectievelijke huizen naar de actuele openingstijden en evenementen, prijzen, annuleringen enz. Deze informatie kan op korte termijn veranderen!